Lập hồ sơ, đề nghị khởi tố doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT

Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự thì kịp thời lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố theo quy định.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 4331/BHXH-TTKT năm 2023 về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành (TCTN) và xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, qua theo dõi vẫn còn một số trường hợp, một số địa phương chưa chú trọng trong chỉ đạo, thực hiện chưa nghiêm túc các công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành (TTCN) và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC). BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục t ổ chức thực hiện TTCN theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 21/2016/NĐ-CP, ưu tiên TTCN đóng BHXH, BHTN, BHYT các đơn vị có số lao động nhiều, số tiền chậm đóng lớn hoặc nguy cơ chậm đóng cao ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Khi phát hiện hành vi VPHC về đối tượng, phương thức, mức đóng BHXH, BHTN, BHYT phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời lập biên bản VPHC, ra quyết định xử phạt VPHC hoặc chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt.

Riêng việc xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm về đóng BHXH, BHTN trong trường hợp trước thời điểm lập biên bản VPHC đơn vị sử dụng lao động đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền vi phạm, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện, trong thời gian chờ văn bản trả lời, BHXH tỉnh thực hiện theo khung mức xử phạt tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi 2020), mức tối đa quy định tại điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi 2020) và khoản 1 Điều 6, khoản 5 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Nợ bảo hiểm hơn 13.000 tỉ đồng

Tại Hội nghị cung cấp định kỳ tháng 12, BHXH Việt Nam cho biết, hết tháng 11/2016, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH các tỉnh, thành phố là 13.135.000 tỉ đồng, chiếm 5,6% so với kế hoạch thu. Trong tổng số nợ hơn 13,000 tỉ đồng, nợ BHXH hơn 10.000 tỉ đồng (chiếm 77,16%), nợ BHTN hơn 572 tỉ đồng (chiếm 4,45%), riêng nợ BHYT hơn 2.428 tỉ đồng (chiếm 18,49%). Nguyên nhân khiến nợ đọng bảo hiểm vẫn diễn biến phức tạp là do ý thức chấp hành pháp luật BHXH của một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, nhất là khu vực ngoài nhà nước, thường trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động.

Khuyến cáo từ ngành BHXH Việt Nam, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến Quỹ BHXH, BHYT, BHTN mà còn xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt là làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và mục tiêu chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đối với những tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt VPHC thì kịp thời ra quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định và tổ chức cưỡng chế thi hành theo thẩm quyền quy định tại Điều 86, Điều 87, Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi 2020). Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự thì kịp thời lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố theo quy định.

(Theo Người Lao động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *