Chưa thể chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Thay vì có thể sớm quyết về lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024, sau khi kết thúc phiên họp thứ nhất, Hội đồng Tiền lương quốc gia dự kiến cuối năm mới họp để đánh giá thêm trước khi đưa ra khuyến nghị.

Sáng 9/8, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã nhóm họp phiên đầu tiên để bàn về tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024.

Nguồn tin từ phiên họp cho hay, do còn nhiều ý kiến khác nhau, khó tìm được tiếng nói chung, hội đồng thống nhất tạm thời chưa chốt thời gian phiên họp thứ 2 để bàn lương tối thiểu vùng năm 2024. Thay vào đó, trong tháng này, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ báo cáo cấp thẩm quyền về việc các bên trong hội đồng còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa tìm được tiếng nói chung về lương tối thiểu vùng năm tới. Dự kiến, cuối năm hội đồng sẽ nhóm họp lại.

Việc lùi chương trình làm việc của Hội đồng Tiền lương quốc gia để các bên có đánh giá rõ hơn tình hình thị trường lao động, việc làm và sự phục hồi của doanh nghiệp trước khi đưa ra khuyến nghị Chính phủ một phương án cụ thể.

Theo thông lệ các năm trước đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp trong tháng 7-8 hằng năm để đưa ra khuyến nghị với Chính phủ về lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm tiếp theo. Phương án lương tối thiểu vùng được khuyến nghị trên cơ sở phương án được đa số thành viên hội đồng đồng thuận.

Trước đó, vào năm 2020, sau khi chịu tác động bởi dịch COVID-19, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đưa ra khuyến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021. Tiếp đó, năm 2021, Hội đồng Tiền lương quốc gia cũng thống nhất khuyến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng vào đầu năm 2022. Tới đầu năm 2022, khi dịch COVID-19 dần qua đi, nền kinh tế được từng bước mở cửa trở lại, Hội đồng Tiền lương quốc gia mới họp và thống nhất khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 7/2022, phương án này sau đó được Chính phủ ký ban hành và áp dụng tới nay.

Sáng 9/8, tại phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 thêm 5-6% so với hiện hành.

Tuy nhiên, trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động chỉ là một bên tham gia, hội đồng còn có đại diện của người sử dụng lao động (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), Liên minh Hợp tác xã, đại diện các hiệp hội sử dụng nhiều lao động, chuyên gia độc lập. Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Theo các chuyên gia, việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là quyết định khó do xu hướng kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp thiếu đơn hàng, tình trạng lao động thiếu việc làm, thất nghiệp vẫn có thể tăng. Trong khi đó, cuộc sống người lao động cũng không dễ thở do giảm thu nhập vì thiếu việc làm. Nếu không tăng lương sẽ khó đáp ứng được cuộc sống trong bối cảnh lạm phát và lương cơ sở của khối nhà nước, lương hưu đã tăng từ tháng 7 vừa qua.

(Theo Tiền Phong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *