Hơn 13% doanh nghiệp ở TPHCM cắt giảm lao động

Hơn 13% số doanh nghiệp được khảo sát ở TPHCM xác nhận thực hiện kế hoạch cắt giảm lao động trong năm 2023. Hình thức cắt giảm áp dụng là cho nghỉ việc luân phiên, nghỉ việc tạm thời, cho thôi việc…

Để có cơ sở phân tích tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp, trong năm 2023, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi) mới đây đã thực hiện khảo sát 10.869 lượt doanh nghiệp với tổng số lao động đang làm việc là 253.843 người.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 1.450 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm lao động, chiếm 13,34% tổng số doanh nghiệp khảo sát.

Hình thức cắt giảm lao động của các doanh nghiệp trên là: Giảm giờ làm việc/nghỉ luân phiên chiếm 63,93%; tạm thời cho người lao động nghỉ việc có hỗ trợ một phần tiền lương chiếm 10,01%; tạm thời cho người lao động nghỉ việc không hỗ trợ tiền lương chiếm 8,95%; cho lao động thôi việc chiếm 17,11%.

Với những doanh nghiệp cho lao động thôi việc, phần lớn không có chính sách hỗ trợ cho người lao động bị thôi việc (chiếm 84,50%); tỷ lệ doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ cho người lao động dưới hình thức hỗ trợ chi phí mất việc làm chiếm 13,95%; tỷ lệ doanh nghiệp tùy khả năng tại thời điểm cắt giảm sẽ cân đối hỗ trợ cho người lao động chiếm 1,55%.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM, trong 11 tháng đầu năm 2023, Sở đã thực hiện tiếp nhận thông báo cho người lao động thôi việc của 58 doanh nghiệp với số lao động mất việc là 4.319 người/tổng số lao động là 45.735 người.

So với cùng kỳ năm 2022, số doanh nghiệp gửi thông báo tăng 37 đơn vị, số lao động mất việc tăng 2.894 người.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cũng đã tiếp nhận 156.032 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 153.691 người lao động.

Tuy số lao động thất nghiệp tăng nhưng năng suất của lao động TPHCM có dấu hiệu cải thiện tốt hơn. Hầu hết doanh nghiệp đánh giá năng suất của lực lượng lao động tại TPHCM hiện nay là tốt và rất tốt.

Cụ thể, Falmi đã tiến hành khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động năm 2023 trong các loại hình doanh nghiệp tại 2.000 đơn vị.

Kết quả, đối với lao động quản lý, có 495 lượt doanh nghiệp (chiếm 24,75%) đánh giá rất tốt, 1.372 lượt (chiếm 68,6%) đánh giá tốt, chỉ có 131 lượt (chiếm 6,55%) đánh giá trung bình và 1 lượt (chiếm 0,05%) đánh giá kém.

Đối với lao động gián tiếp, 164 lượt doanh nghiệp (chiếm 12,81%) đánh giá rất tốt, 1.070 lượt (chiếm 72,89%) đánh giá tốt, chỉ có 206 lượt (chiếm 14,03%) đánh giá trung bình và 4 lượt (chiếm 0,27%) đánh giá kém.

Đối với lao động trực tiếp, 228 lượt doanh nghiệp (chiếm 12,5%) đánh giá rất tốt, 1.320 lượt (chiếm 69,88%) đánh giá tốt, chỉ có 328 lượt (chiếm 17,36%) đánh giá trung bình và 5 lượt (chiếm 0,27%) đánh giá kém.

(Theo Dân Trí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *