Đà Nẵng có hơn 11.200 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, thành phố có 11.269 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó số người đủ điều kiện hưởng là 8.105 người (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022).

Đồng hành cùng người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng cho biết, Trung tâm tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và lập thủ tục giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng chế độ, đúng hẹn, không có trường hợp sai sót, khiếu nại, đã góp phần hỗ trợ người lao động thất nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.269 người, trong đó số người đủ điều kiện hưởng 8.105 người (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022). Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 6.881 người; 362 quyết định học nghề được ban hành.

Trung tâm cũng thực hiện việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (248 hồ sơ tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2023), phân công nhân sự, phối hợp trong giải quyết hồ sơ đảm bảo kịp thời quyền lợi của người lao động và tuân thủ các quy định hiện hành về bảo hiểm thất nghiệp.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng đã tư vấn, cung cấp thông tin cho 34.294 lượt người, trong đó tư vấn đã giới thiệu việc làm cho 2.603 lượt người, tư vấn học nghề cho 5.959 lượt người và hơn 25.730 lượt người được tư vấn về pháp luật lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm cũng tổ chức 19 phiên giao dịch việc làm; đẩy mạnh kết nối, liên hệ với doanh nghiệp, đơn vị để thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm với hơn 18.000 vị trí việc làm trống; cung cấp thông tin, nhu cầu tuyển dụng đa dạng về ngành nghề, yêu cầu, số lượng đến người lao động.

Đồng thời, cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu người tìm việc – việc tìm người, làm cơ sở cho việc cung cấp, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động, phục vụ tốt cho công tác tư vấn, kết nối việc làm trong và ngoài thành phố…

(Theo Dân Sinh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *