Hà Nội: Tai nạn lao động chủ yếu là do ngã cao

Các vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm qua chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành Xây dựng, sản xuất lắp ráp cơ khí… Nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông, ký hợp đồng lao động thời hạn dưới 1 tháng, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Báo cáo tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của thành phố Hà Nội cho biết, năm qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 194 vụ tai nạn lao động làm 198 người lao động bị nạn. Trong đó, số vụ tai nạn lao động theo hợp đồng lao động có 114 vụ làm 116 người bị nạn (25 người chết, 36 người thương nặng, 55 người thương nhẹ); số vụ tai nạn lao động không theo hợp đồng lao động 82 vụ tai nạn lao động làm 84 người bị nạn, làm 17 người chết và 36 người bị thương nặng.

So sánh với tình hình tai nạn lao động của năm 2021, năm 2022, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (có người chết) giảm 1 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương nặng giảm 41 người so với năm 2021.

Qua điều tra, phân tích của cơ quan chức năng cho thấy, các vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu vẫn là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng (chiếm 69,1%), sản xuất lắp ráp cơ khí (chiếm 23,8%),các vụ khác (chiếm 15,0%)… Nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông, ký hợp đồng lao động thời hạn dưới 1 tháng, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố đã kết luận các vụ tai nạn lao động chính xác, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tính đến ngày 31/12/2022, Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố đã điều tra và kết luận 25/42 vụ. Các vụ tai nạn lao động đã kết luận được giải quyết đầy đủ chế độ, đảm bảo quyền lợi của người bị nạn ít nhất là bằng quy định của pháp luật và chủ yếu cao hơn quy định.

Trong số 17 vụ chưa công bố biên bản điều tra có 4 vụ tạm dừng diều tra do cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định vụ việc là tai nạn lao động, hoặc chưa chuyển hồ sơ tài liệu ban đầu, khởi tố 1 vụ; 5 vụ đang điều tra và chuẩn bị kết luận, 8 vụ đang điều tra…

(Theo Lao động Thủ đô)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *