Các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động

Bạn N.B.T (huyện Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Công ty nơi tôi làm việc không có hợp đồng lao động với công nhân, xin hỏi các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như thế nào?

Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam trả lời:

Vấn đề bạn hỏi thuộc nội dung hợp đồng lao động và nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2019, khi làm việc cho công ty, công ty phải có nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Cụ thể, Điều 18 quy định nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động: Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động:

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Mặt khác, trừ trường hợp là công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì giao kết hợp đồng lao động phải bằng văn bản theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019.

Nếu công ty và người lao động không giao kết hợp đồng lao động thì hai bên sẽ không bị ràng buộc cũng như không có bất kỳ quyền và nghĩa vụ gì với nhau.

Như vậy, công ty của bạn phải có nghĩa vụ giao kết hợp đồng bằng văn bản với bạn nhưng công ty đã không làm nên công ty đã vi phạm quy định pháp luật về lao động. Khi vi phạm về việc giao kết hợp đồng như trên, đơn vị sử dụng lao động sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 5, Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(Nguồn: https://vnunion.org/tu-van-luat-lao-dong/cac-quy-dinh-cua-phap-luat-lien-quan-den-hop-dong-lao-dong/144-793-5365.nddl)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *