Được tiếp tục hưởng trợ cấp tai nạn lao động?

Nếu người lao động không may bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên sẽ được nhận trợ cấp BHXH hằng tháng suốt đời.

NGUYỄN THỊ TÚ LINH (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: “Người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động (TNLĐ) với tỉ lệ thương tật 35%, đang nhận trợ cấp BHXH hằng tháng nếu nghỉ việc và không tham gia BHXH nữa thì có tiếp tục được hưởng trợ cấp hằng tháng không?”

BHXH TP HCM trả lời: Luật BHXH quy định NLĐ bị TNLĐ với tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp này, hằng tháng NLĐ còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng NLĐ điều trị xong, ra viện. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát NLĐ được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của hội đồng giám định y khoa. Luật BHXH hiện hành không quy định thời điểm dừng hưởng, như vậy, nếu NLĐ không may bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên sẽ được nhận trợ cấp BHXH hằng tháng suốt đời.

(Theo Người Lao động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *