Công ty hứa thưởng Tết nhưng không thưởng, tôi phải làm sao?

Công nhân công ty tôi suốt 2-3 ngày nay phản đối vì công ty trước có hứa hẹn thưởng Tết nhưng nay lại thông báo không có lương, thưởng gì.

* Công ty đang đe dọa không làm thì sẽ đuổi hết công nhân, đóng cửa nhà máy. Vậy có quy định nào về việc phát lương, thưởng Tết cho công nhân không? Chúng tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Luật sư Vũ Quang Đức tư vấn về lương, thưởng Tết:

Hiện nay, pháp luật nước ta không có bất kỳ quy định nào bắt buộc công ty, người sử dụng lao động phải thưởng Tết âm lịch cho người lao động.

Bộ luật lao động 2019, điều 104 quy định như sau:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như thế, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động. Người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty để quyết định có xây dựng quy chế thưởng Tết âm lịch cho người lao động hay không.

Quy chế thưởng Tết âm lịch sẽ do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động.

Bên cạnh đó, nếu người sử dụng lao động có quyết định thưởng Tết âm lịch 2023 cho người lao động thì việc thưởng Tết cũng không bắt buộc phải thực hiện bằng tiền.

Thay vào đó, người sử dụng lao động có thể sử dụng tài sản, hoặc là thưởng Tết âm lịch 2023 theo hình thức khác mà người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh để quyết định.

Trường hợp này phía người lao động nên tham khảo ý kiến của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên.

(Theo Tuổi Trẻ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *