Quyền lợi của sản phụ

Nguyễn Thị Trâm Anh (TP Hà Nội) hỏi: “Công ty cũ nợ tôi BHXH, hiện tại tôi làm việc công ty mới và đóng BHXH được 1 năm. Tôi đang trong thai kỳ tháng thứ 8, xin hỏi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?”.
BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, khoản 4 điều 2, khoản 2 điều 31 Luật BHXH năm 2014 thì người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng và từ ngày 1-1-2018 HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của bà, công ty cũ nợ tiền BHXH nhưng công ty mới đã đóng BHXH được 1 năm nên không ảnh hưởng đến chế độ thai sản hiện tại.

Người lao động hỏi:

“Công ty cũ còn nợ đóng BHXH cho tôi. Tôi hiện đã chuyển sang công ty mới, đóng BHXH được 1 năm và đang mang thai 8 tháng. Như vậy tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không?”.

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1, Khoản 4 Điều 2, Khoản 2 Điều 31, Luật BHXH năm 2014 thì người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ thời vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, và từ ngày 01/01/2018 theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Điều kiện để hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 

Trong trường hợp của bạn, mặc dù công ty cũ còn nợ tiền BHXH nhưng công ty mới đã đóng BHXH 1 năm cho bạn, nên điều đó sẽ không ảnh hưởng đến chế độ thai sản.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *